Komise rozhodčích

Zápisy komise jsou dostupné na úřední desce FAČR.

Složení komise

Mgr. Petr Bebenek

předseda KM, okresní gestor rozhodčích

+420 602 182 300

petrbebenek@email.cz

Ing. Petr Lukašík

obsazovací úsek, místopředseda

+420 776 831 810

petrlukasik@seznam.cz

Rostislav Skoč

člen

Mgr. Šárka Dytková

členka

Martin Ganaj

člen

Jiří Ochodek

člen

OFS Karviná